सूचना तथा समाचार

कर संकलन सफ्टवेयर सम्बन्धि तालिम

पौष २०

लिसंखु पाखर गाउँपालिकाले वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि पौष १८ र १९ गते दुई दिने कर संकलन सफ्टवेयर सम्बन्धि तालिम संचालन गरेको छ | 

Pages