FAQs Complain Problems

पूनर्निर्माण सम्बन्धी पालिका प्रोफाइल

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धी लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको प्रोफाइल हेर्नको लागि तलको लिङ्कमा जानुहोला:

लिङ्क नेपालीमा: http://202.51.74.207/recent-palika-document/23008/np/

लिङ्क अङ्ग्रेजीमा: http://202.51.74.207/recent-palika-document/23008/en/

आर्थिक वर्ष: