FAQs Complain Problems

वडालाई सुचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धमा

कार्यसम्पादन मूल्याकंन फाराम श्रावण १ देखि ७ सम्म भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात तथा सम्पर्क व्यक्तिहरुको जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. ०७९/०८० मा स्थापना भएको आलु बाली विकास कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धी सूचना।

एकीकृत घुम्ती सेवा सम्बन्धी शिविरमा सहभागीता हुने सम्बन्धी सूचना।

स्वास्थ्यको वार्षिक समिक्षामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना

न्यायिक सहजकर्ता करार सेवा लिने सम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सूचना

दस्तावेज: 

करार सेवाका कर्मचारीहरुको करार अवधी नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages