FAQs Complain Problems

वडालाई सुचना

विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)।

आ.व. ०७८/७९ को योजना सम्झौता सम्बन्धमा

पालोपहरा तोक्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

अनाधिकृत भूकम्प मापन यन्त्र जडान कार्य नियमन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय बाल दिवस कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सम्झौता गरि पठाईदिने बारे (श्री ५,६,७ नं वडा कार्यालय) विपद्_प्रभावित_निजी_आवास_कार्यविधी_अनुसुचि सहित

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आवश्यक कार्यान्वयन सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै)