FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 01/29/2021 - 11:56 PDF icon २०७७ १ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
कृषि प्रबर्दन एेन, २०७५ ७५/७६ 10/08/2018 - 16:08 PDF icon कृषि प्रबर्दन एेन.pdf
न्यायिक समिति सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 ७५/७६ 10/08/2018 - 16:02 PDF icon न्यायिक समिति सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075.pdf
पूर्वधार व्यवस्थापन एेन ७५/७६ 10/08/2018 - 16:01 PDF icon पूर्वधार व्यवस्थापन एेन.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ७५/७६ 10/08/2018 - 16:00 PDF icon लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/08/2018 - 15:57 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 10/08/2018 - 15:55 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 10/08/2018 - 15:53 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/08/2018 - 15:45 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन.pdf
आर्थिक कार्यविधि कानुन २०७५ ७५/७६ 09/05/2018 - 16:17 PDF icon aarthik karyabidhi kanun.pdf

Pages