FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहुुलियतपूर्ण कर्जामा उद्यम व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 08/04/2021 - 15:10 PDF icon सहुुलियतपूर्ण कर्जामा उद्यम व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
अध्यक्ष उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 08/04/2021 - 15:09 PDF icon अध्यक्ष उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम निर्देशिका, २०७७.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 01/29/2021 - 11:56 PDF icon २०७७ १ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
कृषि प्रबर्दन एेन, २०७५ ७५/७६ 10/08/2018 - 16:08 PDF icon कृषि प्रबर्दन एेन.pdf
न्यायिक समिति सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 ७५/७६ 10/08/2018 - 16:02 PDF icon न्यायिक समिति सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075.pdf
पूर्वधार व्यवस्थापन एेन ७५/७६ 10/08/2018 - 16:01 PDF icon पूर्वधार व्यवस्थापन एेन.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ७५/७६ 10/08/2018 - 16:00 PDF icon लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/08/2018 - 15:57 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 10/08/2018 - 15:55 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/08/2018 - 15:45 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन.pdf

Pages