FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/08/2022 - 13:15 PDF icon २०७५ १० सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
लिसंखु पाखर गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/31/2022 - 16:14 PDF icon २०७४ २ लिसंखु पाखर गाँउ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/31/2022 - 16:08 PDF icon २०७४ १३ करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
२०७४ १२ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/31/2022 - 16:06 PDF icon २०७४ १२ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/31/2022 - 16:00 PDF icon २०७४ ११ लिसंखु पाखर गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/31/2022 - 15:58 PDF icon २०७४ १० स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/31/2022 - 15:55 PDF icon २०७४ ९ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन, २०७४.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/31/2022 - 15:50 PDF icon २०७४ ८ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७७.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/31/2022 - 15:43 PDF icon २०७४ ७ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
सहुुलियतपूर्ण कर्जामा उद्यम व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 08/04/2021 - 15:10 PDF icon सहुुलियतपूर्ण कर्जामा उद्यम व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf

Pages