FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७७ ७७/७८ 06/08/2022 - 14:00 PDF icon २०७७ ७ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली २०७७.pdf
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 13:57 PDF icon २०७६ १ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको बाल अक्षयकोष संचालन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 13:55 PDF icon २०७६ ६ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको बाल अक्षयकोष संचालन निर्देशिका, २०७६.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ७७/७८ 06/08/2022 - 13:54 PDF icon २०७८ ३ सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको गैर सरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य सम्बन्धि निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 06/08/2022 - 13:52 PDF icon २०७८ ६ गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य सम्बन्धी निर्देशिका २०७८.pdf
लिसंखु पाखर गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/08/2022 - 13:47 PDF icon २०७४ ३ लिसंखु पाखर गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७७/७८ 06/08/2022 - 13:46 PDF icon असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, असहायलाई राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/08/2022 - 13:40 PDF icon २०७८ ८ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको विपन्न उत्थान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/08/2022 - 13:39 PDF icon २०७८ ७ उपाध्यक्ष विपन्न उत्थान कार्यक्रम कार्यविधि.pdf
जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/08/2022 - 13:36 PDF icon २०७८ २ जलश्रोत तथा मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf

Pages