FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 02/02/2024 - 20:38

Upgrading works of Ninjel-Danse Road(Ninjel Section Package-II) LPRM-04

८०/८१ 12/29/2023 - 13:23

१८ किलो खानेपानी स्तरोन्नती कार्यको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 11/06/2023 - 10:36

ककलिङ लकुई सडक स्तरोन्नती कार्यको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 11/01/2023 - 11:34

ठेक्का नं ५ र ६ को वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 10/16/2023 - 14:46

Invitation for electronic Bid for Construction and Upgrading of 18 kilo Gravity Water Supply Scheme

८०/८१ 10/01/2023 - 13:55

निगाले नारगाउँ खानेपानी ठेक्का स्वीकृतको आशयको सूचना

८०/८१ 09/24/2023 - 12:24

ककलिङ लकुई सडक स्तरोन्नती कार्यको वोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/19/2023 - 12:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना( प्रकाशित मिति २०८०/०५/२० गते)

८०/८१ 09/06/2023 - 10:55

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 08/23/2023 - 13:40

Pages