FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१८ किलो खानेपानी स्तरोन्नती कार्यको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 11/06/2023 - 10:36

ककलिङ लकुई सडक स्तरोन्नती कार्यको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 11/01/2023 - 11:34

ठेक्का नं ५ र ६ को वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 10/16/2023 - 14:46

Invitation for electronic Bid for Construction and Upgrading of 18 kilo Gravity Water Supply Scheme

८०/८१ 10/01/2023 - 13:55

निगाले नारगाउँ खानेपानी ठेक्का स्वीकृतको आशयको सूचना

८०/८१ 09/24/2023 - 12:24

ककलिङ लकुई सडक स्तरोन्नती कार्यको वोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/19/2023 - 12:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना( प्रकाशित मिति २०८०/०५/२० गते)

८०/८१ 09/06/2023 - 10:55

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 08/23/2023 - 13:40

Invitation for Electronic Bids for Construction of Nigale Nargaun Dhamrang Gravity Water Supply Scheme Lisankhu Pakhar RM-02(LRPM/W/WS/NCB/080/81-04)

८०/८१ 08/18/2023 - 10:24 PDF icon IMG_0001.pdf

Invitation for Electronic Bids for Upgrading of Ninjel-Danse Sadak(CH-0+000)(Ghyalpung) to CH-2+980 (Punjyung)) Lisankhu Pakhar RM-01(LPRM/W/ROAD/NCB/080/81-03)

८०/८१ 08/01/2023 - 08:45 PDF icon BID.pdf

Pages