FAQs Complain Problems

७८/७९

आ‍.व‍.२०७८/७९ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको बार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

दस्तावेज: 

COPOMIS प्रणालीमा सहकारीकाे तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली

राेजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

Invitation for Bid

Invitation for Bids for the Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of broadband services in designated location of Rural Municipality, Ward Offices, Community Health Centers and Community School of Lisankhu Pakhar Rural Municipality

दस्तावेज: 

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

आ.व २०७९।८० काे वार्षिक बजेट बक्तव्य