FAQs Complain Problems

७९/८०

जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

खाता बन्द तथा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तिय प्रगती सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/८० को बैशाख देखि असार सम्मको स्वतःप्रकाशन सम्बन्धी विवरण

दस्तावेज: 

सार्वजनिक विदामा समेत भुक्तानी कार्य सुचारू हुने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

गाउँसभाको १३ औँ अधिवेशनका निर्णयहरु

दस्तावेज: