FAQs Complain Problems

८०/८१

शिक्षक तथा विद्यालय सहयोगी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्रान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/८१ को माघ देखि चैत मसान्त सम्मको स्वतःप्रकाशन

दस्तावेज: 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात तथा सम्पर्क व्यक्तिहरुको जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता तथा व्यवस्थापनको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धी सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना ।

निशुल्क सीप मुलक तालिम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना

वातारणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: