FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

एकीकृत घुम्ती सेवा सम्बन्धी शिविरमा सहभागीता हुने सम्बन्धी सूचना।

प्राविधिक सहायक करारमा पदपू्र्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

स्वास्थ्यको वार्षिक समिक्षामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना

वार्षिक समिक्षा एंव सभाको १४ औँ अधिवेशनमा उपस्थिति सम्बन्धमा।

न्यायिक सहजकर्ता करार सेवा लिने सम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सूचना

दस्तावेज: 

बीउ आलुको माग संकलन सम्बन्धी सूचना

शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: