FAQs Complain Problems

लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

लिसंखु पाखर गाउँपालिका प्रदेश नं ३ को सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ९८.६१ वर्ग कि. मि. रहेको छ । यो गाउँपालिका साबिकका ६ वटा गा. बि. स. हरु ठूलोधादिङ, लिसंखु, अत्तरपुर, जेठल, पेट्कु र ठूलोपाखर मिलेर बनेको छ ।हाल लिसंखु पाखर गाउँपालिकामा ७ वटा वडा रहेका छन ।

वि. सं. २०७८ सालको जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसंख्या निम्नानुसार रहेको छ ।

कुल जनसंख्या पुरुष महिला  प्रति परिवार सदस्य संख्या प्रति वर्ग कि. मि. घरधुरी
११,७५० ५,७०६ ६,०४४ ३‍‍.१८ ११९  ४१५५

वडा गत जनसंख्या विवरण ः

सि. नं. वडा नं. (साविकको गा. वि. स. हरु ) जनसंख्या पुरुष महिला घरधुरी

१.

१ ठूलो धादिङ १४४७ ७०० ७४७ ५८५
२.

२ र ३ लिसंखु 

२५४७ १२३४ १३१३ १०३४ 
३. 

४ अत्तरपुर 

१५७२ ७५८ ८१४ ५७७
४.

५ जेठल  

२३४७ ११६८ ११७९ ८५९
५.

६ पेटकु

१२३० ५८९  ६४१ ३९२
६. 

७ ठूलो पाखर 

२६०७ १२५७ १३५० ७०८

पूर्व – दोलखा र रामेछाप जिल्ला
पश्चिम – सुनकोशी गाउँपालिका
उत्तर – त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका
दक्षिण – काभ्रेपलान्चोक जिल्ला र सुनकोशी गाउँपालिका

नक्साः