FAQs Complain Problems

संक्षिप्त परिचय

लिसंखु पाखर गाउँपालिका प्रदेश नं ३ को सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ९८.६१ वर्ग कि. मि. रहेको छ । यो गाउँपालिका साबिकका ६ वटा गा. बि. स. हरु ठूलोधादिङ, लिसंखु, अत्तरपुर, जेठल, पेट्कु र ठूलोपाखर मिलेर बनेको छ ।

वि. सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसंख्या निम्नानुसार रहेको छ ।

कुल जनसंख्या पुरुष महिला  प्रति परिवार सदस्य संख्या प्रति वर्ग कि. मि. घरधुरी
१५१४३ ७१११ ८०३२ ४.११  १५३.५६  ३६८०

वडा गत जनसंख्या विवरण 

सि. नं. वडा नं. (साविकको गा. वि. स. हरु ) जनसंख्या पुरुष महिला घरधुरी

१.

१ ठूलो धादिङ २११५ १०१२ ११०३ ५०९
२.

२ र ३ लिसंखु 

३७७४  १७५३ २०२१ ९३८ 
३. 

४ अत्तरपुर 

२१८२  १०३४ ११४८  ४६४ 
४.

५ जेठल  

२५५३  १२२३ १३३०  ६२० 
५.

६ पेटकु

१६०० ७३७  ८६३  ३९१ 
६. 

७ ठूलो पाखर 

२९१९  १३५२ १५६७  ७५८ 

सिमाना

पूर्व – दोलखा र रामेछाप जिल्ला
पश्चिम – सुनकोशी गाउँपालिका
उत्तर – त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका
दक्षिण – काभ्रेपलान्चोक जिल्ला र सुनकोशी गाउँपालिका

नक्सा