FAQs Complain Problems

७५% अनुदानमा मिनीटिलर, मल्टिक्रप थ्रेसर र प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव/आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना

लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ७५% अनुदानमा मिनीटिलर, मल्टिक्रप थ्रेसर र प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव/आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: