FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
शिक्षक रोष्टर समूह निर्माणका लागि दर्खास्त माग सम्बन्धि सूचना PDF icon IMG_20210921_0001.pdf 09/21/2021 - 11:25
9HP petrol minitiller specifications PDF icon img20210920_14251875.pdf 09/20/2021 - 15:10
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०६/०१ PDF icon IMG_20210917_0001.pdf 09/17/2021 - 11:45
करारमा पदपूर्तिको लागि दर्खास्त माग सम्बन्धी सूचना PDF icon IMG_20210916_0001.pdf 09/16/2021 - 14:58
वडा भित्रका मुख्य सडक सरसफाई गर्ने कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon IMG_20210915_0002.pdf 09/15/2021 - 11:34
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०५/२९ 09/15/2021 - 10:45
करारमा पदपूर्तिको लागि दर्खास्त माग सम्बन्धि सूचना PDF icon suchana uddam bikas.pdf, PDF icon application form_0_0.pdf, PDF icon Prabes Patra.pdf 09/14/2021 - 12:32
राष्ट्रिय बाल दिवस कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धमा PDF icon IMG_20210913_0001.pdf 09/13/2021 - 15:46
राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा PDF icon IMG_20210908_0004.pdf 09/08/2021 - 12:37
करारमा पदपूर्तिको लागि दर्खास्त माग सम्बन्धि सूचना PDF icon IMG_20210908_0001.pdf 09/08/2021 - 12:14

Pages