FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
जनप्रतिनिधिहरुको १ वर्षे कार्यकालको वार्षिक प्रगती विवरण PDF icon IMG_0002.pdf 05/28/2023 - 17:57
वार्षिक प्रगती विवरण सार्वजनीकरण तथा समीक्षा कार्यक्रममा उपस्थिती हुने सम्बन्धी सूचना । 05/26/2023 - 14:09
मिति २०८०/०२/ ०९ र १० गते संचालन शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 05/24/2023 - 20:12
शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना PDF icon IMG_0002.pdf 05/23/2023 - 18:22
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । PDF icon सुचना दिप सर.pdf 05/23/2023 - 18:11
शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना 05/22/2023 - 19:58
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९ PDF icon samiti karyabidhi_edit_01.pdf 05/19/2023 - 13:32
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ PDF icon टोल विकास समिती.pdf 05/19/2023 - 13:24
आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिक २०७८ PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली निर्देशिका-२०७८.pdf 05/19/2023 - 12:55
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविध,२०८० PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०.pdf 05/19/2023 - 12:53

Pages