FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
Upgrading works of Kakaling-Pedku road and Construction of Chyauji besi canal को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon IMG_20210125_0001.pdf 01/25/2021 - 11:12
राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना PDF icon IMG_20210122_0001.pdf 01/22/2021 - 15:05
पोषण स्वयंसेवक पदको लागि अन्तर्वार्ता मिति प्रकाशन गरिएको सूचना PDF icon IMG_20210118_0004.pdf 01/18/2021 - 16:34
घटना दर्ता किताव डीजिटाईजेसनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon IMG_20210118_0003.pdf 01/18/2021 - 16:05
मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धमा PDF icon IMG_20210113_0008.pdf 01/13/2021 - 15:51
बालि विशेष पकेट क्षेत्र संचालन गर्न इच्छुक कृषक वर्गबाट प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना | PDF icon IMG_20210113_0007.pdf 01/13/2021 - 15:46
उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा (जो जससंग सम्बन्धित छ ) PDF icon IMG_20210112_0005_NEW.pdf 01/12/2021 - 17:46
गणक र सुपरिवेक्षक पदको लागि अन्तर्वार्ता मिति प्रकाशन गरिएको सुचना PDF icon IMG_20210112_0004.pdf 01/12/2021 - 16:38
उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा (जो जससंग सम्बन्धित छ ) PDF icon IMG_20210112_0003.pdf 01/12/2021 - 15:44
सेवा करारमा पोषण स्वयंसेवक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना PDF icon पोषण स्वयंसेवक.pdf, PDF icon application form_0_0_0.pdf, PDF icon Prabes Patra_1_0.pdf 12/31/2020 - 12:50

Pages