FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
सडक मर्मतको लागि Backhoe Loader उपलब्ध गराउन शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार, ७७/७८ PDF icon notice_03 (1).pdf 09/22/2020 - 17:04
Petrol Minitiller खरिदकार्यको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार, ७७/७८ PDF icon notice02.pdf 09/22/2020 - 16:58
उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार, ७७/७८ PDF icon IMG_20200920_0005.pdf 09/20/2020 - 13:35
सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार, ७७/७८ PDF icon IMG_20200918_0001.pdf 09/18/2020 - 11:11
अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा (उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव एवं अनुगमन समितिका संयोजक) सूचना तथा समाचार, ७७/७८ PDF icon IMG_20200914_0001.pdf 09/14/2020 - 15:35
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Supply and Delivery of Galvanized Machine Made Gabion Box) ७७/७८, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना PDF icon IMG_20200909_0004.pdf 09/08/2020 - 00:00
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै) सूचना तथा समाचार, ७७/७८ PDF icon Letter Head 077 078.pdf 09/05/2020 - 14:46
ककलीङ पेट्कु ६ नं वडा कार्यालय कालोपत्रेको बोलपत्र सम्बन्धि जरुरी सूचना ७७/७८, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना PDF icon IMG_20200902_0001.pdf 09/02/2020 - 16:48
प्राविशिक सहायक पदको अन्तिम योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचार, ७७/७८ 08/31/2020 - 13:24
चौकीदार (पाले) पदको अन्तिम योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचार, ७७/७८ 08/31/2020 - 13:22

Pages