FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
स्थानीय तह बित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ PDF icon FRA कार्यविधि,2077.pdf 12/28/2023 - 10:32
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन,२०७९ PDF icon LISA_Guideline_2078.pdf 12/28/2023 - 10:21
स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन,2079 PDF icon LED_Procedure,2079.pdf 12/28/2023 - 10:20
व्यवसायिक सीप विकास तालिमको लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । 12/25/2023 - 07:37
गाउँपालिका गान निर्माण गर्ने सम्बन्धी सूचना । PDF icon IMG_0013.pdf 12/24/2023 - 14:26
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको गाउँसभाको १५ औँ अधिवेशनको निर्णय PDF icon CamScanner 12-22-2023 15.24.pdf 12/24/2023 - 09:32
खेलाडी सम्मानको लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 12/22/2023 - 13:38
शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 12/21/2023 - 10:48
आ.व. ०८०/०८१ को पहिलो चौमासिक समीक्षा, २०८० PDF icon IMG_0006.pdf 12/17/2023 - 12:37
प्रशिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना। PDF icon IMG_0003.pdf 12/15/2023 - 18:00

Pages