FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरुको सूची अद्यावधिक/ नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना । 12/01/2023 - 14:32
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा 12/01/2023 - 14:19
आलु खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 11/30/2023 - 16:07
किवि खेती विस्तार कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 11/30/2023 - 16:02
प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना। 11/30/2023 - 13:41
प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना । 11/28/2023 - 17:54
शिक्षक तथा प्रशिक्षण पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । 11/28/2023 - 17:52
खेलकुद प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 11/28/2023 - 17:46
गाउँपालिका गान निर्माण गर्ने सम्बन्धी सूचना । PDF icon IMG_0002.pdf 11/23/2023 - 11:44
आ.व. ०७९/०८० मा स्थापना भएको आलु बाली विकास कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धी सूचना। 11/21/2023 - 17:03

Pages