FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
प्रशिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना। PDF icon IMG_0003.pdf 12/15/2023 - 18:00
गाउँसभाको १५ औं अधिवेशनमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा 12/15/2023 - 13:08
शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना 12/14/2023 - 10:59
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । 12/12/2023 - 16:09
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन,२०८० PDF icon LPRM गाउँपालिका जलाधार संरक्षण ऐन , २०८० - Copy.pdf 12/10/2023 - 13:49
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको अटो तथा ईलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालन,व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon अटो रिक्सा तथा इलेक्ट्रिक रिक्सा सम्बन्धि कार्यविधि २०८०.pdf 12/10/2023 - 13:47
कन्टिनजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० PDF icon कन्टिन्जेन्सी सन्चालन कार्यविधि_80.pdf 12/10/2023 - 13:43
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको कृषि यान्त्रिकरण तथा कृषि औजार उपकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० PDF icon IMG_0001.pdf 12/06/2023 - 12:37
विद्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना 12/06/2023 - 06:54
शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना। 12/03/2023 - 13:34

Pages