FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
CTEVT वागमती प्रदेश हेटौडा, मकवानपुरको सीप परीक्षणको आवेदन आव्ह्रान सम्बन्धी सूचना । PDF icon IMG_0004.pdf 01/18/2024 - 12:37
वैकल्पिक उम्मेदार छनौट सम्बन्धी सूचना PDF icon IMG_0003.pdf 01/18/2024 - 12:32
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्क(LISA ) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 01/15/2024 - 08:12
तथ्यांक संकलन कर्ताको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना । PDF icon 2.pdf 01/14/2024 - 13:46
आ.व. २०८०/०८१ को लागि १५ औँ गाउँ सभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्य(संशोधित बजेट) PDF icon IMG_0002.pdf 01/11/2024 - 12:56
आ.व. २०८०/८१ को कार्तिक देखि पुष सम्मको स्वतःप्रकाशन PDF icon स्वतःप्रकाशन.pdf 01/11/2024 - 12:08
सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौथो त्रैमासिक विवरण २०७९/८० PDF icon 4th 2079.080.pdf 01/09/2024 - 15:33
सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो त्रैमासिक विवरण २०७९/८० PDF icon 3rd 2079.080.pdf 01/09/2024 - 15:26
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो त्रैमासिक विवरण २०७९/८० PDF icon 2nd 2079.080.pdf 01/09/2024 - 15:19
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक विवरण २०७९/८० PDF icon 1st 2079.080.pdf 01/09/2024 - 14:57

Pages