FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन(FRA) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना। 01/25/2024 - 16:05
५०% अनुदानमा टनेल प्लाष्टिक वितरण सम्बन्धी सूचना । 01/24/2024 - 16:56
लोकसेवा तयारी कक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । 01/24/2024 - 16:16
तथ्याङ्क संकलन कार्यमा सहयोग एवं सहजीकरण सम्बन्धमा । 01/24/2024 - 16:15
करार सेवामा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना । PDF icon IMG_0003.pdf 01/23/2024 - 16:22
घर नक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना । PDF icon CamScanner 01-22-2024 20.17.pdf 01/22/2024 - 20:25
गाउँपालिका गान निर्माण गर्ने सम्बन्धी सूचना । 01/22/2024 - 16:14
शिक्षक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना। 01/22/2024 - 15:55
तथ्याङ्क सङ्कलनकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 01/20/2024 - 15:01
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । PDF icon application form.pdf, PDF icon Prabes Patra.pdf, PDF icon स्थानीय-तहमा-कृषि-स्_नातका-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि-२०८०.pdf 01/18/2024 - 16:28

Pages