FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
निशुल्क सीप मुलक तालिम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना 03/19/2024 - 13:12
वातारणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना । PDF icon IMG_0002.pdf 03/03/2024 - 12:55
वन पैदावार तथा खानीजन्य वस्तु निकासी सम्बन्धी सूचना । 03/01/2024 - 14:23
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड,२०८० PDF icon जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड,२०८०, PDF icon जग्गा वर्गीकरण कित्तागत विवरण वडा नं. १, PDF icon जग्गा वर्गीकरण कित्तागत विवरण वडा नं. २, PDF icon जग्गा वर्गीकरण कित्तागत विवरण वडा नं. ३, PDF icon जग्गा वर्गीकरण कित्तागत विवरण वडा नं. ४, PDF icon जग्गा वर्गीकरण कित्तागत विवरण वडा नं. ५, PDF icon जग्गा वर्गीकरण कित्तागत विवरण वडा नं. ६, PDF icon जग्गा वर्गीकरण कित्तागत विवरण वडा नं. ७, PDF icon जग्गा वर्गिकरण सिफारिस नमुना 03/01/2024 - 12:35
लोक गीत प्रतियोगिता कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा । 02/27/2024 - 16:15
पदस्थापनका लागी विद्यालय छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना । 02/26/2024 - 17:01
प्रशिक्षक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना 02/23/2024 - 14:56
आ.व. २०८०/८१ को अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा विवरण PDF icon IMG_0003 (1).pdf 02/21/2024 - 13:10
सब-ईन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 02/14/2024 - 18:03
कृषि स्नातक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना PDF icon CamScanner 02-13-2024 14.24.pdf 02/13/2024 - 18:55

Pages